Nijolės darželis-mokyklėlė "PASAKAITĖ"

Už Jūsų vaiko tobulėjimą nuo mažų dienų

KUO MŪSŲ DARŽELIS IŠSKIRTINIS 

Visi tėveliai žino, kad labai svarbu vaikučiui parinkti tinkamą darželį, nes tai pirmas ir labai svarbus žingsnis sėkmės ir gyvenimo pasiekimų keliu. Jei Jūsų vaikas tikras nenuorama, turintis neišsenkamus energijos klodus, begalinį norą judėti, žingeidumą, nuotykių troškulį – jis pats geriausias kandidatas mūsų darželiui. Mūsų darželis kaip tik jam.

Mes nebijome kambaryje padaryti netvarką (juk viską galima greitai sutvarkyti), patriukšmauti (norisi ir pašėlti), papykti (emocijų slėpti nereikia), o jei labai norisi – dailės studijoje niekam netrukdant užsiimti kūrybine veikla.

Darželyje ,,Pasakaitė” visi kartu džiaugiamės kiekvienos dienos pasiekimais ir daug šypsomės. Mes įsitikinę, kad vaikams reikia šilumos, meilės ir palaikymo, o ne griežtumo. Bendraudami su vaiku demonstruojame jam pagarbą. Jei jis mažas, tai dar nereiškia, kad nevertas pagarbos. Arba vertas jos mažiau. Reikia paisyti vaiko poreikių, juos išgirsti, įsiklausyti, gerbti nuomonę, net ir kitokią. Todėl mūsų darželyje nėra jokios įtampos, vaikučiai drąsiai reiškia savo nuomonę, yra kūrybingi.

Darželyje ,,Pasakaitė" ugdymas vyksta per kūrybą, nes ankstyvoji vaikystė tai vaikų kūrybinės raiškos etapas. Visi vaikai yra kūrybingi, tačiau netinkamai juos ugdant, kūrybiškumas gali būti užslopintas. Daugumai kūrybiškumo ugdymas suvokiamas kaip veikla, orientuota ne į kūrybinį procesą, o į jo rezultatą.  

Vieta

Vaikų darželis įsikūręs Balsių rajone, atokiau nuo miesto šurmulio, specialiai darželiui pritaikytame pastate su dideliu kiemu, kuriame vaikai gali žaisti, linksmai ir saugiai leisti laiką. Siūlome itin kokybišką ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą bei vaikų priežiūrą.

Auklėtojos

Vaikučius prižiūri profesionalios auklėtojos, kurios turi didelę darbo su vaikais patirtį. Atsakingos ir kompetentingos auklėtojos ugdo pagal individualią programą, parengtą vadovaujantis švietimo ir mokslo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų nuostatomis, norminiais teisės aktais, „Geros pradžios" metodika, remiamės Valdorfo pedagogikos Reggio Emilia sistemos principais.

Vaikučių amžius

Į vaikų darželį priimami 1-6 metų vaikai.

Matinimas

Vaikučiai maitinami 3 kartus per dieną: pusryčiai, pietūs, pavakariai. Į augančio organizmo maisto racioną žiūrime labai atsakingai, vaikus pratiname prie sveikų mitybos įpročių. 

Mokestis

Mokestis už vaiko išlaikymą mūsų darželyje - 250 eurų (100 eurų kompensuoja savivaldybė), plius maitinimo dienos kaina - 6 eur. Kai vaikas nelanko - atskaičiuojamas maisto dienos mokestis.

Vienkartinis stojimo mokestis netaikomas.

Dienos ritmas

7.00 - susitinkame,

9.00 - pusryčiaujame,

9.30 - UŽSIĖMIMAI / VEIKLOS (dailė, keramika, joga, muzikos pamokos, teatras, kalbos ugdymas, linksmoji matematika, meno terapija)

10.30 - einame į lauką,

12.00 - pietaujame,

13.00 - klausomės pasakos,

13.30 - "saldžių sapnų",

16.30 - keliamės,

16.45 - valgome pavakarius,

17.15 - laukiame tėvelių,

18.00 - atsisveikiname.

Priešmokyklinė grupė

Mūsų tikslas - išugdyti smalsų, pasitikintį savimi, atkaklų, turintį socialinių įgūdžių, mokantį bendrauti, galintį paprašyti pagalbos vaiką.  Labai svarbu, kad vaikas gebėtų atpažinti ir tinkamai reikšti savo jausmus. Štai toks vaikas bus pasirengęs mokyklai ir intensyviam socialiniam gyvenimui.

„Per savo profesinę veiklą nesutikau nė vieno vaiko, kuris nemokėtų skaityti ar rašyti, tačiau pažinau daugybę bijančių ar nemėgstančių mokyklos, save labai menkai vertinančių ir nepasitikinčių savimi vaikų“, - psichologė, psichoterapeutė Aušra Kurienė.

Vaikų ugdymo programa sudaryta pagal Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą "KATINO DIENOS".

Kad vaikams būtų lengviau įvardyti ir išreikšti savo jausmus, ugdymo veiklose taikome „Meno terapijos metodus“:

·         Dailės terapija;

·         Pasakų analizavimo, kūrimo;

·         Lėlių terapija;

·         Teatro terapija.

Pamokėlės:

·         Vaikų vaizduotės žadinimas ir mąstymo ugdymas;

·         Žaidžiame matematiką (matematikos užduotėlės);

·         Linksmosios raidės (skaitymo ir rašymo pamokėlės);

·         Muzikos pamokėlės;

·         Kūno kultūra.

Darželio užsiėmimai

Mūsų darželyje sėkmingai kartu su ugdymo programa taikome ir Meno terapijos metodus.  

Terapija ir ugdymas turi daug bendrų tikslų ir bendradarbiaudami tarpusavyje gali praturtinti vienas kitą (Moriya, 2001).  

Vygotskio teigimu, „menas yra ypatingas mąstymo būdas, kuris galiausiai atveda prie to paties, kaip ir mokslinis pažinimas, tik kitu keliu. Menas skiriasi nuo mokslo tik savo metodu, t.y. išgyvenimo būdu – psichologiškai“  

- menas vaizduoja tai, kas pasaulyje yra amžina;  

- menas yra vidinė laisvė, leidžianti „vesti žmones tolyn ir aukštyn―, o ne daiktų, kurie patinka, teikia malonumą, puošia aplinką, kūrimas;  

- menas – būdas suvokti tai, kas yra už žmogaus patirties ribų, pastanga peržengti kasdienio gyvenimo ribas;  

- menas tarnauja vidinės tikrovės, išgyvenimų išskyrimui, atpažinimui, aprašymui ir  įamžinimui. Tai labiau yra vidinio gyvenimo pažinimas, o ne jo išraiška.   

Būtent kūrybinio proceso išgyvenimas, atradimų džiaugsmas kelia vaikų savivertę, skatina dėmesio koncentraciją, savivoką, vysto kūrybiškumą, emocinį intelektą. Kūrybinis procesas leidžia kūno įsisąmoninimą per jutiminius procesus. Įvairūs pojūčiai, ritmas, judesiai, klausymąsis, žiūrėjimas primena apie turimą patirtį ir taip pat leidžia kaupti naujus išgyvenimus. Patirtinis mokymasis vaikams veiksmingiausias, kai tiesiog jis patiria, o ne gauna kažkieno patirtį, kaip tinkamą (daryk taip ir ne kitaip, nes aš geriau žinau). Vaikai, kurie augo leidimo patirti aplinkoje, vėliau moka pasirinkti ir žino ko nori. 


DAILĖS PAMOKĖLĖS

Jų metu vaikams suteikiama galimybė nevaržomai vaizduoti pasirinktą temą, kūrybiškai žaisti dažų potėpiais popieriaus lape, piešti jiems svarbius vaizdus, kurti įvairias spalvų kompozicijas. Pamokėlėse vaikai mokomi spalvų maišymo, tapybos guašu, akriliniais dažais, akvarelės liejimo, aplikacijos, koliažo pagrindų, jie piešia, tapo, lipdo ir išbando įvairias dailės technikas bei medžiagas. Naudojame mažiems vaikams skirtas dailės priemones. Su vaikais piešiame naudodami įvairias piešimo technikas:

● EBRU menas - tai piešimas ant vandens. Kiekviena ebru meno technikos struktūra yra unikali. Ji skiriasi nuo kitų meno sričių tuo, kad antrą kartą jos neįmanoma pakartoti. O galutinį rezultatą pamatai tik tada, kai perkeli paveikslą iš vandens ant popieriaus lapo. Vaikams ebru menas labai patinka, nes gali išlieti savo emocijas, vizualizuoti jas pasitelkiant specialius dažus, kuriais ant sutirštinto vandens sukuriamas vaizdas - tai tarsi mažas stebuklas, kuris nepalieka abejingo nė vieno. Šis menas taip įtraukia, kad sukoncentruoji visą dėmesį, panyri į meditaciją ir visiškai atsipalaiduoji.

● Piešimas ant pieno. Tai panašiai kaip piešimas ant vandens. Turi grožėtis kiekvienu besikeičiančiu vaizdu, kadangi piešinio neįmanoma perkelti ant popieriaus. Toks piešimas vaikams sukelia daug teigiamų emocijų.

● Piešimas korio efekto dažais ”Pebeo”. Su šiais dažais piešiame ant stiklo. Vaikams labai patinka, jie pagaliuku lašina dažus, o šie maišydamiesi tarpusavyje išgauna labai įdomų efektą. Galutinį rezultatą galima pamatyti tik tada, kai kai dažai išdžiūsta.

● Piešimas ant šilko. Tapybos ant šilko procesas skatina kūrybiškumą, pasižymi lengvumu, spalvingumu bei laisvumu. Užsiėmimo metu vaikai sužino apie tapybos ant šilko techniką, piešimo ant šilko subtilybes, išmoksta pasiruošti šilką tapybai, pabando paveikslėlį perkelti ant šilko bei sukurti motyvą ir nutapyti piešinį.


VĖLIMAS

Su vaikučiais veliame gėles, žaislus, papuošalus. Vaikais supažindinami su šlapiuoju ir sausuoju vėlimu, baksnojame adatomis, voliojame kočėlu. Tai labai smagus užsiėmimas, reikalaujantis kantrybės ir susikaupimo.


TEATRAS

Tai menas, apjungiantis daugelį meno rūšių: literatūrą, muziką, dailę, architektūrą, šokį ir kt. Vaidyba – viena iš meno formų, padedančių atsiskleisti vaiko saviraiškai, kūrybiškumui, fantazijai,vaizduotei. Ikimokyklinio amžiaus vaikui vaidyba – jo žaidimų tęsinys. Vaidindamas vaikas gali žaisti, gyventi savo pasakų herojų gyvenimus, įsijausti į jų būdą, charakterį. Vaikams vaidyba leidžia tarsi mostelėjus burtų lazdele persikelti į pasaką ir tapti jos herojais. Teatras ypač stipriai veikia vaiką: ugdo vaiko mąstymą, lavina vaizduotę, fantaziją, gerina atmintį, moko sutelkti dėmesį, susikoncentruoti, gerina pastabumą, ugdo meninę-kūrybinę vaiko raišką. Vaidinimams naudojame ne tik tradicines lėlių rūšis, bet ir objektus, įvairius daiktus. Daiktai spektaklio metu atgyja, įgaudami personažų veidus, balsus ir likimus. Programoje: balso ugdymo, artikuliacijos ir dikcijos lavinimo pratimai; judesio pratimai, taikant muzikos ir šokio terapijos metodus; koncentracijos ir dėmesio valdymo pratybos; improvizaciniai – kūrybiniai žaidimai, taikant pasakų terapijos metodus.


MUZIKINIS UGDYMAS

Muzikinio ugdymo modelis apibrėžiamas, atsižvelgiant į vaiko amžių, jo poreikius, vaiko įgimtas galimybes. Muzikos užsiėmimų koncepcija: ugdyti kūrybiškumą, saviraišką, vaizduotę, lavinti vokalinius įgūdžius, stiprinti balso ir girdėjimo, judesio koordinaciją, ritmo pojūtį, lavinti muzikinę atmintį bei dėmesingumą, pažinti muzikinį raštą, ugdyti individualumą bei socialumą. Užsiėmimuose vaikas patiria džiugių išgyvenimų, turtėja jo vidinis pasaulis, puoselėjami estetiniai jausmai. Dainuojame Lietuvių kompozitorių daineles bei kitų tautų, žaidžiame muzikinius žaidimus, sekame muzikines pasakas, susipažįstame su klasikine muzika, bei muzikuojame pažindami, puoselėdami tradicinį lietuvių muzikinį folklorą. Grojame perkusiniais instrumentais, lazdelėmis, marakasais, būgneliais, pačių pagamintais instrumentais.


KERAMIKOS PAMOKĖLĖS

Molis – tai terapijos priemonė, kuri sugeria neigiamas emocijas, o pats lipdymo procesas – minkyti, lipdyti, gadinti ir vėl iš naujo kurti – suteikia daug gražių ir  džiaugsmingų akimirkų. Ši kūrybos sritis išlaisvina fantaziją, lavina erdvinį pojūtį. Užsiėmimų metu vaikai susipažįsta su molio plastinėmis savybėmis, mokosi išploti, kočioti, pjauti, lipdyti reljefinius kūrinius, glazūruoti bando kurti skulptūrėles, paveikslėlius, vazeles, dubenėlius. Lipdybos pamokėlių metu vaikai mokosi ne tik lipdymo meno, bet ir lavina ranką, vaizduotę, skatinamas jų kūrybiškumas. 


SMĖLIO TERAPIJA

Vaikai irgi išgyvena liūdesį, nerimą, pavydą susierzinimą. Jiems dažnai sunku išsakyti žodžiais, ką jie jaučia, todėl geriausia tai daryti per kūrybą, žaidimus. Žaidimas smėliu vienas tų variantų, kai jis gali išreikšti tai, ką jaučia jam priimtinu būdu. Į smėlio žaidimą lengva įsitraukti, išlaikyti dėmesį. Lavinama vaiko kantrybė, gebėjimas susikaupti, nuoseklumas. Tai ypač svarbu vaikams nenuoramoms, hiperaktyviems; taip pat besiruošiant mokyklai. Smėlyje kiekvienas vaikas gali nevaržomai sukurti kažką savo, daugybę kartų sugriauti ir vėl atstatyti, jį malonu liesti – galbūt todėl smėlis taip pritraukia. Taigi, smėlio terapijos esmė - galimybė vaikui parodyti savo jausmus nenaudojant žodžių. Čia jis jaučiasi saugus, gali atsitraukti nuo aplinkinio pasaulio ir sutelkti dėmesį į savo vidinius išgyvenimus.

• Žaidimas su smėliu skatina vaizduotę, kūrybiškumą, saviraišką. Kartu su akmenėliais, kriauklėmis, gėlytėmis, lapais ir t.t... – vaikai gali įgyvendinti pačias įvairiausias fantazijas.

• Žaidžiant smėlyje su žaisliukais, ieškant paslėptų rutuliukų ir t.t...lavinama smulkioji motorika.

• Smėlio smiltelės stimuliuoja nervinius taškus esančius pirštų galiukuose. Jie suaktyvina smegenų veiklą.

• Smėlio lietimas, jo gniaužymas, bėrimas tarp pirštų atpalaiduoja bei ramina.

• Žaidimas su smėliu priartina prie gamtos. Šiuolaikiniam vaikui, apsuptam mobiliųjų telefonų, televizijos, kompiuterinių žaidimų, ryšys su gamta gali būti ypač aktualus ir reikalingas.

• Žaidžiant su kitais vaikais, lavinami socialiniai įgūdžiai, mokomasi bendradarbiauti, dalintis, kurti kartu.

• Per žaidimą smėlyje vaikas parodo savo vidinį „aš“, tuo momentu svarbius jam išgyvenimus, patiriamus konfliktus bei jų sprendimo būdus.